adj.

northern, septentrional, hyperborean, boreal.

adj.

βόρειος, βορεῶτις septentrionalis, borealis. cf. ՀԻՒՍԻՍԱԿԱՆ.

Հիւսիսային կողմն, կամ լերինք, խստութիւն, դառնութիւն. (Փիլ. նխ. ՟բ.։ Խոր. ՟Բ. 10։ Իգն.։ Լմբ. սղ.։)

Հիւսիսային զօրաց։ Զարթուցից զհիւսիսայինն։ Զհիւսիսայինն հալածեցից ի ձէնջ. (Երեմ. ՟Խ՟Զ. 24։ Ես. ՟Խ՟Ա. 25։ Յովէլ. ՟Բ. 20։)

Աճապարեաց հիւսիսայինն։ Կտրեաց զգլուխ հիւսիսայնոյն. (Զենոբ.։)

Սաստիկ շնչելով հիւսիսային հողմոյն. (Տաղ.։)

Հողմք հիւսիսայինք. (Շիր.։)