adj.

slow-witted;
slothful.

adj.

νωθρός tardus νωθρώτερος segnior. Խօթամիտ. թուլամիտ. մանաւանդ՝ Դանդաղ ի բարին. խօթասիրտ.

Զի մի՛ հիւանդամիտք լինիցիք. (Եբր. ՟Զ. 12։)

Տկարագոյն եւ հիւանդամիտ յարդարեն զնա առ ամենեսեան. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 28։)

Այս իմաստ հիւանդամտաց է. (Մծբ. ՟Ժ՟Ա։)