vn.

to be idle, lazy, indolent, slothful.

cf. ՀԵՂԳԱՄ.

Զբովանդակն ասել հեղգանամ։ Ոչ հեղգանամ զաղօթս իմ պատարագել նմա։ Ի հեղգանալն պատկառէի։ Դու ընդէ՞ր մատչել առաջի նորա հեղգանաս. (Լմբ. պտրգ. Լմբ. սղ. Լմբ. համբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես հեղգանամ
դու հեղգանաս
նա հեղգանայ
մեք հեղգանամք
դուք հեղգանայք
նոքա հեղգանան
Imparfait
ես հեղգանայի
դու հեղգանայիր
նա հեղգանայր
մեք հեղգանայաք
դուք հեղգանայիք
նոքա հեղգանային
Aoriste
ես հեղգացայ
դու հեղգացար
նա հեղգացաւ
մեք հեղգացաք
դուք հեղգացայք
նոքա հեղգացան
Subjonctif
Présent
ես հեղգանայցեմ
դու հեղգանայցես
նա հեղգանայցէ
մեք հեղգանայցեմք
դուք հեղգանայցէք
նոքա հեղգանայցեն
Aoriste
ես հեղգացայց
դու հեղգասցիս
նա հեղգասցի
մեք հեղգասցուք
դուք հեղգասջիք
նոքա հեղգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հեղգանար
դուք մի՛ հեղգանայք
Impératif
դու հեղգացի՛ր
դուք հեղգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու հեղգասջի՛ր
դուք հեղգասջի՛ք