adj.

Խնդրօղ, քննօղ եւ վրէժխնդիր ճշմարտութեան հաւատոց.

Վասն սուրբ եւ մեծ ժողովոյն նիկիայ հաւատախնդիր հարցն. (Սիսիան.։)

Ճառասաց ես, եւ ոչ հաւատախնդիր. (Պիտառ.։)