cf. ՀԱՄԱԽՈՀ. եւ cf. ՄԻԱԽՈՀ.

Որոց թէ հաւասարախոհք եղիցուք, ընդ նոցունց լուիցուք ամենայն իրօք եւ այլն։ Եղիցուք եւ մեք հաւասարախոհք եւ համագործք նոցա. (Պրպմ. ՟Լ՟Է. ձ։)