adj.

of the same power;
isodynamic;
equivalent, equipollent.

adj.

ἱσοδύναμος, ἱσόρροπων aequipollens, aequivalens. Որ հաւասար զօրէ կամ զօրութիւն ունի. համազօր.

Հաւասարազօր գոլով առաջի գրեանց. (Նախ. իմ.։)

Որպէս հաւասարազօրք միաւորելով զնոսա. (Կիւրղ. գանձ.։)