s.

bride, spouse.

cf. ՀԱՐՍՆ.

Ե՛կ իմ սիրելի, ե՛կ մերձաւոր իմ հարսնուհի։ Ե՛կ հարսնուհի ի լերանց ընծուց. (Նար. տաղ.։)

Զի հարսնուհին կայր հրաւիրեալ ... ի յառագաստն աստուածարեալ. (Ներս. մոկ.։)