bot. s.

nenuphar, waterlily.

Other definitions containing this entry

Հարսնամատն

cf. Հարսնմատ.


Voir tout

s.

νυμφαία nymphaea, nunuphar. իբր Հարսնամատն. հարսին մատն. Անուն ծաղկի, որ այլազգական բառիւ Նունուֆար ասի. այն է ջրային շուշան.

Նիմփէա. շուշան ի գետեզր, կամ հարսնմատ. (Գաղիան.։)