va.

to beat, to strike;
to drive in, to thrust, to push;
to toss, to shake, to agitate;
— զատամունս, to set the teeth on edge;
ձու —, to beat eggs.

cf. ՀԱՐԿԱՆԵԼ, եւ ՀԱՐԵԼ.

Եթէ ոք հարու զթշնամին. (Մխ. դտ.։)

Մերկացուցեալ զսուսերս իւրեանց՝ ձգեցին հարուլ զնա. (Վրք. հց. ձ։)

Տո՛ւր աղեղամբ ինձ հըզօրին, հարուլ զսիրտ բելիարին։ Հըզօր տո՛ւր ինձ լինել ուժգին, եւ ի դիմի հարուլ չարին (այսինքն հարկանիլ). (Յիսուս որդի.։)

Եւ զնա հարու շլութեամբ աչաց. (Գանձ.։)

Եղեգնաբոյս ծառոյն ծաղկաւէտ՝ ծափս հարուին զեռունք. (Տաղ.։)

Հարուն, եւ թողուն՝ որ յիստակի ջուրն։ Պինդ հարուս. (Վստկ. (որպէս ռմկ. հարել )։)

Իսկ (Մխ. առակ. ՟Է)

Սալոր եւ դամոն զատամունս հարուն. իմա՛ առնուլ. ակռան առնել։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդհարումն, ման

Կռփահարումն, ման

Հարումն, ման

Հովահարումն, ման

Voir tout