s.

ՀԱՆԱԾՈՅՔ μέταλλον metallum. որ եւ ԲՐԱԾՈՅՔ, եւ ՀԱՆԵԱԼՔ. Հանք. մետաղք. հրահալելիք.

Կենդանիք, եւ բուսականք, եւ հանածոյքն յերկրէ։ Կենդանիք եւ բոյսք, եւ հանածոյքն. (Ոսկիփոր.։)

Étymologie