ՀԱՅՐԱԿՈՉ ԼԻՆԵԼ. Կոչել կամ ձայնել զհայր իւր.

Որ ինչ սովորութիւն է տղայոյ՝ հայրակոչ լինել. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

ՀԱՅՐԱԿՈՉ ԼԻՆԵԼ. եդաւ ըստ տպ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ.) ուր ձձ. ունին.

Հայր կոչէր։

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հայրակոչ լինիմ

Voir tout