adj.

Որ տայ կամ առնէ զդեղ համառօտ եւ ազդոյ. կտրուը դեղ տուօղ.

Ո՛վ ճարտար բժիշկ, եւ համառօտադեղ, ողջացո՛ եւ զիս՝ զայս բազմավէր հիւանդս. (Տաղ.։)