adv.

σωστικῶς salubriter. Իբրեւ կեցուցիչ. կամ առ փրկութիւն առաջնորդելով. որ եւ Ապրեցուցողապէս.

Որ զայս ամենայն վասն մեր հնարեցաւ կեցուցաբար. (Վրդն. ծն.։)

Բարձրելոյն նախախնամութեան զամենայն մարդիկ կեցուցչաբար սրբոցն հրեշտակաց յարձակօղ առաջնորդութեանն բաժանեալ. (Դիոն. երկն.։)

Առաջին գալստեան՝ խնայելով եւ կեցուցչաբար. (Վրդն. դան.։)