adj.

Որ է պարգեւիչ կամ պարգեւ կենաց.

Ինքն իսկ եղեւ ճանապարհ ամենայն ժուժկալութեան եւ համբերութեան հաւատացելոց ի կենսապարգեւ արքայութիւնն. (Արշ.։)