adj.

red-looking;
reddish.

adj.

Կարմիր տեսլեամբ. կարմրակապ. կարմրերանգ.

Ծնեալ որդունս՝ ի զարդ կարմրատեսիլ գունոց ընծայէ. (Փարպ.։)

Վարդագոյն կարմրատեսիլ արիւնն. (Արծր. ՟Գ. 7։)

Գինեհամ եւ կարմրատեսիլ. (Զքր. կթ.։)