adj. adv.

Առաւել կամ յոյժ կարծր. խստագոյն. պնդագոյն. տոկուն. ամուր. զօրագոյն

Կարծրագոյն վէմ, կամ արջառաջիլ կամ դեղ. (Խոսր.։ ՃՃ.։)

Կարծրագոյն նշան (կնիք). (Ածաբ. մկրտ.։)

Եւ զանօթ իւղոյն սրբոյ՝ կարծրագունի պահպանութեան. (Մագ. խչ.։)

Կարծրագոյն տանջանօք. (Շար.։)

Որ կարծրագոյն քարեղէն եւ անկարեկիր միտս էր ստացեալ. (Յհ. կթ.։)

Առ ի կարծրագոյնս զնոսա հաստատել. (Նանայ.։)

Կարծրագոյնք քան զայլ սկիւթացիսն։ Որոց առաջին եւ կարծրագոյն՝ հեղոս էր. (Նոննոս.։)

Կարծրագոյն տանջեալ. (Գանձ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քաջակարծրագոյն

Voir tout