s.

Անուն ազգի եւ գնդի քաջաց լեռնականաց. (իբր հասարակ եւ յատուկ)

Երեւեր կատիշ գնդին սիւնի զօրուն։ Զգունդն կատշաց։ Զզօրապետն կատշաց։ Իկատշացն լուեալ. (Փարպ.։)