ornith. s.

owl, owlet.

s.

Նոյն եւ ռմկ. Ազգ բուոյ. բուիճակ. պայղուշ.

յոր հայի ասելն (Մխ. առակ.)

Բըւիճակ աղաղակէ կաս, եւ միւսն ասէ կամ. սակայն ոչ կայ. այլ թռուցեալ այլուր երթայ։ (Իսկ պ. է անծեղ. սազսըզան։)

Étymologie