adj.

blue, bluish, azure;
livid, blackish.

adj.

κυανίζον caeruleum. Կապուտակ գունով. երկնագոյն, եւ մորենագոյն.

Զպատուանդան ոտիցն կապուտագոյն ականակերպ աղիւսանման. (Ագաթ.։)

Ի վարդին՝ կարմրութիւն, եւ ի շուշանին՝ սպիտակութիւն, եւ կապուտագոյն՝ մանիշակին. (Նիւս. կազմ.։)