s.

bribery, corruption;
venality.

s.

δωροδοκία corruptio per dona. Կաշառակուրծն լինել. կաշառառութիւն.

Վասն կաշառակրծութեան ակն առնուին, եւ ոչ յանդիմանէին։ Թագաւորն եւ իշխանք կաշառակրծութեամբն անիրաւէին ի դատաստանս. (Լմբ. ովս. եւ Լմբ. ամովս.։)

Կաշառակրծութիւն զայս (զկուրութիւն իմաստնոց) կարէ առնել։ Արծաթսիրութիւն եւ զիշխանս հրէիցն կաշառակրծութեամբ ապականեաց. (Ոսկ. յհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կաշառակրծութիւն կաշառակրծութիւնք
accusatif կաշառակրծութիւն կաշառակրծութիւնս
génitif կաշառակրծութեան կաշառակրծութեանց
locatif կաշառակրծութեան կաշառակրծութիւնս
datif կաշառակրծութեան կաշառակրծութեանց
ablatif կաշառակրծութենէ կաշառակրծութեանց
instrumental կաշառակրծութեամբ կաշառակրծութեամբք

Étymologie