adj.

bribed, corrupted, suborned;
venal;
—ս առնել, to bribe with gifts or with money.

adj.

δεδωροκοπημένος muneribus corruptus. Բեկեալ, այսինքն զիջեալ կամ որսացեալ կաշառօք. կաշառառու. կաշառակուրծ.

Պատուհասակոծ առնէր զդպիրսն իբրեւ զկաշառաբեկս. (՟Գ. Մակ. ՟Դ. 15։)

Կաշառաբեկս առնէր. (Բուզ. ՟Դ. 5։)