s.

appendix or supplement to the canons.

s.

Յաւելուածք յետնոց ի կանոնգիրս՝ պիտանի եւ անպիտան.

Ի գրոց որ կանոնլրմունք կոչին. (Ոսկիփոր.։)