Ի վեր անդր ասացեալ. կանխաճառեալ.

Արդ ի կանխասացելոցս սակս ճշմարիտն այգւոյ։ Առանց յաւելադրութեան անուանն, կամ կանխասացելումն. (Աթ. ՟Ը. եւ ՟Ժ՟Ա։)