s.

large wooden collar.

s.

ռմկ. կանտրիւ. (լծ. անիւ) Անուր մեծ փայտեղէն.

Անիւքն ութ էին երկուս երկուս յիրար յեռեալ, որպէս յերկուս բոլոր կանդրիւ յիրար անցուած. (Նչ. եզեկ.։)

Շղթայս եւ ձեռնակապանս եւ կանդրիւս ի միջոց ունելով. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)