adj.

ԿԱՆԱՉԱԶԳԵԱՑ ԿԱՆԱՉԱԶԳԵՍՏ. Զգեցեալ զկանաչութիւն. դալարացեալ. դալարագեղ.

Զոստս եւ զուռ կանաջազգեացս. (Խոր. վրդվռ.։)

Կանաչազգեստ հասակ գարնայնոյն. (Ագաթ.։)

Դալարացան անապատք հեթանոսաց, եւ կանաչազգեստք եղեն. (Վանակ. յոբ.։)