s.

seller;
cf. Թթուուտ.

adj. s.

Որ վաճառէ զկաղամբս. բանջարավաճառ.

Ի շինականութեան կերպարանս ի կաղամբավաճառի օրինի մտանէր ի բանակն պարսից. (Բուզ. ՟Գ. 21։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կաղամբավաճառ կաղամբավաճառք
accusatif կաղամբավաճառ կաղամբավաճառս
génitif կաղամբավաճառի կաղամբավաճառաց
locatif կաղամբավաճառի կաղամբավաճառս
datif կաղամբավաճառի կաղամբավաճառաց
ablatif կաղամբավաճառէ կաղամբավաճառաց
instrumental կաղամբավաճառաւ կաղամբավաճառաւք