adj.

pertaining to sorcery or witchcraft, magical, cabalistic.

adj.

Որ ինչ անկ է կախարդաց եւ կախարդութեան. խաբէական. կեղծ. պատիր. խարդախ. հրապուրիչ.

Կախարդական արուեստ, կամ ձեւ, բան, պատրանք, չարիք. (Պիտ.։)

Կախարդական մեքենայք, կամ հաւանութիւն. (Լմբ. ովս.։ Ճ. ՟Բ.։)