adj.

constructing;
preparing.

adj.

Կազմօղ. որ կազմէ կամ կազմեաց (ըստ ամենայն առման).

Կազմիչ ամենայն արարածոց, կամ ամենայն բնութեանց, կերպարանաց, հանդերձելոց. (Ագաթ. Վէցօր։ Եզնիկ.։ Նար.։)

Տրտմութիւն՝ կազմիչ մահու. (Ոսկ. յհ.։)

Յիմեքէ ենթակայէ սկզբնէ եւ նիւթոյ, որպէս զմարդ կազմիչ յաւետ քան արարիչ գիտել. (Կիւրղ. գանձ.։)

Étymologie