s.

sketch, outline;
project, draught, plan, design;

adj.

written, described, traced;
— դրական, graphical.

adj. s.

διαγραφή descriptio, delineatio. որ եւ ԾՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ. Ծրագրեալ ինչ. նախագիծ յորինուած. ստուերագրութիւն. ուրուական օրինակ.

Զի այն ծրագիր միայն է ճշմարտութեան. (Ոսկ. հռ.։)

Կամ որպէս Գծագրեալ ի մարմնի, եւ ի կարգ ժամանակագրութեան.

Զհայրենական մատեանսն ... եւ ծրագիր կարգեալս. (Ագաթ.։)