adv.

idly, slothfully, lazily.

adv.

ԾՈՒԼԱՊԷՍ որ եւ ԾՈՒԼԱԲԱՐ. Ծուլութեամբ. պղեծրգաբար.

Որ ոչ յուլաբար եւ ծուլապէս բժշկել ձեռնարկեն. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Ծուլաբար ուղեւորեալ, եւ ծուլապէս (կամ ծուլաբար) դեգերեալ. (Խոր. ՟Գ. 60։)