adj.

running, flowing, liquid, fluid;

s.

flow, flowing, running out

s.

Ծորումն. հոսնք. աղբիւր. առու. վտակ. խողովակ.

Քեցեալք ի բաց յստակ ծորանէ խաղցրութեան զմրուր դառնութեան արբին. (Յհ. կթ.։)

Լեզուք աշակերտացն յերկրային ծորանն թացան. (Համամ առակ.։)

Զմարգարէսն ասէ, որք զծորանս հոգւոյն արբին. (Լծ. նար.։)

adj.

Մերթ. ա. ῤευστός fluxus. իբր Ծորուն. (եթէ չիցէ այսպէս գրելի) ծորածոյ. հոսանուտ. լոյծ.

Կացոյց զերկինս իբրեւ զկամար, որ ի ծորան ջուրց բազմութենէ (կամ բնութենէ) անտի անշարժեւ անէջ զերկինս հաստատեաց. (Կոչ. ՟Թ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հրածորան

Մեղրածորան

Voir tout