adj.

purple-hued, purple, purplish, carnation.

Other definitions containing this entry

Ծիրանեգոյն

cf. Ծիրանագոյն.


Ծիրանի, նւոյ, նեաց

/cf. Ծիրանագոյն, — Տիւրոսի or Ծուրայ, Tyrian purple;
—ս արկանել, to be clad or clothed in purple, to assume the purple;


Voir tout

adj.

որ եւ ԾԻՐԱՆԱԳՈՅՆ. Կարմիր իբրեւ զծիրանիս, եւ կանաչագոյն փայլուն.

Ծիրանագոյն արիւն. (Արծր. ՟Բ. 6։)

Ծիրանագոյն իբրեւ զանագ. (Մագ. ՟Ժ՟Գ։)

Շափիղայն ծիրանագոյն է. (Նչ. եզեկ.։)

Étymologie