adv.

συνδουλικῶς ut conservus. Իբրեւ ծառայակից.

Առաջնորդացդ տացուք ծառայակցաբար զհոգեւորական եւ զաստուածային բանին կերակուր. (Շ. ընդհ.։)