Իբր Խոխոտելով կամ պատճառս հնարելով՝ ստունգանօղ. (կամ Խորօղ. կամ թերեւս գրելի՝ Կոխօղ).

Այսինքն հրամանին եւ ուխտին խոխօղք են. (Երզն. խրատ.։)