խարշիլն, եւ խարշատումն՝ ըստ ամենայն առման. (գուցէ լծ. եւ ընդՀաշումն).

Զյարեգակնէն խարշումն. (Փիլ. տեսական.։)

Ի ներքուստ յաճախէր զխարշումն մարմնոյ. (ՃՃ.։)

Վասն երկարհիւանդութեան, կամ վասն խարշման այսպիսիս պատահեաց դեղնութիւն կամ սեւութիւն. (Անյաղթ ստորոգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խարշումն խարշմունք
accusatif խարշումն խարշմունս
génitif խարշման խարշմանց
locatif խարշման խարշմունս
datif խարշման խարշմանց
ablatif խարշմանէ խարշմանց
instrumental խարշմամբ խարշմամբք