cf. ԽԱՐԱԶՆԱԶԳԵԱՑ, ԽԱՐԱԶՆԱԶԳԵՍՏ.

Պարեգոտիւք անցուցին զնչդեհական վայրաց լուծութիւնս, եւ խարազնաւոր կրօնիւք՝ մերկ եւ բոկ. (Մաշտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խարազնաւոր խարազնաւորք
accusatif խարազնաւոր խարազնաւորս
génitif խարազնաւորի խարազնաւորաց
locatif խարազնաւորի խարազնաւորս
datif խարազնաւորի խարազնաւորաց
ablatif խարազնաւորէ խարազնաւորաց
instrumental խարազնաւորաւ խարազնաւորաւք

Étymologie