s.

Բառ ռմկ. այն է արաբ. խուպազ, այսինքն Հացագործ.

Ուլ մի խորոված, եւ գինի, եւ խապզի հաց։ թագաւորն ձեր խապզի որդի է եղեալ։ Յամենայն օր խապազն հաց բերէր. (Վրդն. առակ.։)