adj.

Ունօղ յանձին կամ ընդ իւր զխաչ. խաչակիր. խաչազգեաց.

Եհաս այրն խաչունակ եւ նշանաբարձ փրկութենակիր գովեալն գանձու։ Խաչունակ մահակիր ճգանց. (Նար. խչ. եւ Նար. կուս.։)