adj.

mild, pleasing, sweet looking.

adj.

Խայտ կամ խայտալից աչօք. զուարթութագին, քաղցրահայեաց.

Հայկ գեղապատշաճ եւ անձնեայ, քաջագանգուր, խայտակն։ Խոհեմ սակայն քաջագանգուրն եւ խայտակն. (Խոր. ՟Ա. 9. 10։)