adj.

Տակաւին եփելի՝ ստամոքսն. չեւ մարսեալ. անմարս. յն. անեփ. ἅπεπτος non coctus.

Ի գոլորշեացն յայնցանէ ինչ ըմբռնեցի ի տեղիսն խաղճնելի. (Նիւս. կազմ.։)