adj.

Որ խօսի զլիրբ բանս. կամ ըստ յն. լրբական, լրբենի. ἁκόλαστος impudicus.

Ոչ միայն զցանկութիւն մերժեն, այլեւ զերեսս լրբաբանականս. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 1։)