cf. ԼՈՒՍԱՏԵՍԱԿ. φωτοειδής.

Լինի իմն առ նուրբ եւ լուսատեսիլ զգալի բնոթեան, մոտաւոր բնութեան ընտանութիւն. (Նիւս. կազմ.։)

Յառաջընթաց փայլումն լուսատեսիլ աստեղն. (Շար.։)

Լուսատեսիլ ծագմամբ. (Մաշտ.։)

Զարհուրեալ տագնապեցան հովիւքնի լուսատեսիլ հրեշտակին ճառագայթիցն. (Կիւրղ. ղկ.։)

Լուսատեսիլ շուշան ողջախոհութեան. (Երզն. լուս.։)

Բանն լուսատեսիլ՝ նախ խոհականաւն խոկոյ, եւ ապա գործէ զխոկացեալն. (Տօնակ.։)

Շնորհաշաւիղք, եւ լուսատեսիլք. (Նար. առաք.։)

adv.

Իբր մ.

Երկաթն երկաթով սրբի ի ժանգէ, եւ լուսատեսիլ վայելէ. (Լմբ. առակ.։)