ն.

լուսակերպ կացուցանել. պայծառացուցանել որպէս զլոյս.

Զմերս լուսակերպելով ընտանացեալ խաւարիբնութեանս զսեաւ աղջամղջին տեսակ. (Խոր. վրդվռ.։)