s.

greediness, gluttony.

s.

Լմելն. կռել կոխելն ի փորի. ծախելն լամենայն ինչ որկրամոլութեամբ. անյագութիւն. լմլելն. կուլ տալն. անգահութիւն

Որովայնամոլութիւն չարակն, անյագ, սուր զինեալ, որ զ-ով եւ զցամաք եւ զօդդ միանգամայն յիւր ժողովէ ի լմութիւնն. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լմութիւն լմութիւնք
accusatif լմութիւն լմութիւնս
génitif լմութեան լմութեանց
locatif լմութեան լմութիւնս
datif լմութեան լմութեանց
ablatif լմութենէ լմութեանց
instrumental լմութեամբ լմութեամբք