adj.

extensive, spacious, vast.

adj. adv.

Ընդարձակ սահմանաւ. որ իցէ շարունակեալ անընդհատ.

Ընդարձակ եւ մակագաւիթ կանոնաւ սփիռ տարածէր լիասահման եւ անխտրոց. (Նար. յիշ.։)