adj.

with full hands;

adv.

bountifully, plentifully, generously;
cf. Բռնալիր.

adj. adv.

Բռնալիր. լի բռամբ կամափով. ափը լիք.

Դնէր լիաբուռն խրձունս որայից. (Վրդն. լս.։)

Հնձեմ լիաբուռն զամբարշտութեան տոյժս. (Պիտ.։)

Առատ է ձեռն քո, եւ լիաբուռն տաս կարօտելոց. (Վանակ. յոբ.։)