s.

glove;
cf. Ձեռնոց.

s.

χειρής chirotheca, manica Որպէս Ձեռնոց. ձեռէք.

Ի ձեռս իւր ագիցէ թաթպանս եւ քահանայապետական մատանին ի վերայ ... արկցէ զթաթպանսն իւր ի ձեռս իւր. (Մաշտ. ջահկ.։)