s.

association;
society.

s.

Ընկերութիւն. կցորդութիւն. միաբանութիւն.

Նորեկ միայնակեաց յընկերակցութեան զբարսն վերստին ձուլէ. (Եւագր. ՟Ժ՟Բ։)

Թարգմանեալ քեբրոն է լծորդութիւն եւ կամ ընկերակցութիւն կանանց. (Փիլ. լին.)

Անխայես ի վերայ ընկերակցութեան չարեաց, որ դիւրին է հատանել. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընկերակցութիւն ընկերակցութիւնք
accusatif ընկերակցութիւն ընկերակցութիւնս
génitif ընկերակցութեան ընկերակցութեանց
locatif ընկերակցութեան ընկերակցութիւնս
datif ընկերակցութեան ընկերակցութեանց
ablatif ընկերակցութենէ ընկերակցութեանց
instrumental ընկերակցութեամբ ընկերակցութեամբք