adv.

as a companion or comrade, friendly.

adv.

Իբրեւ ընկեր ընդ հաւասար ընկերի.

Ընկերաբար գայիր ի պայքար. (Եղիշ. ՟Բ։)

Ընկերաբար կոչէր զնոսա, եւ նստուցանէր ընդ իւր. (Ոսկիփոր.։)