s.

lecture;
տալ յ—, to give to read;
to cause to read.

cf. ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ, եւ ԸՆԹԵՐՑՈՂՈՒԹԻՒՆ. կարդալը, կարդացմունք.

Վերծանութիւն ասէ ըստ յունաց՝ զընթերցումն ըստ մերումս. (Նչ. քեր.։)

Ոմն զքարոզութիւնն, ոմն զընթերցումն, ոմն զսաղմոսերգութիւնն։ Ընթերցմունքն սրբոյ պատարագին. (Լմբ. պտրգ.։)

Սաղմոսիւք աւուրն, եւ ընթերցմամբք. (Կամրջ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընթերցումն ընթերցմունք
accusatif ընթերցումն ընթերցմունս
génitif ընթերցման ընթերցմանց
locatif ընթերցման ընթերցմունս
datif ընթերցման ընթերցմանց
ablatif ընթերցմանէ ընթերցմանց
instrumental ընթերցմամբ ընթերցմամբք